VŠB Dějiny národního hospodářství X

VŠB-EkF - logoOtázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 10. část.
Verze PDF.

X.Transformace čs. Ekonomiky po r. 1989

Obsah 10. části

Výchozí situace pro transformaci po r 1989

 • Jaká byla výchozí situace pro transformaci čs. Ekonomiky po r. 1989?
  Byla lepší než v dalších zemích východního bloku. ČSR měla vyšší hrubý domácí produkt. Státní hospodaření bylo stabilizované, inflace byla nízká a zahraniční zadlužení nevelké. Nevýhodou byla silná centralizace čs. Ekonomiky a orientace na státy RVHP. Dobrá byla i vzdělanost a kvalifikační úroveň obyvatelstva.
 • Uveď základní kroky ekonomické reformy po r. 1989
  Došlo k cenové liberalizaci (1.1.1991), liberalizaci zahraničního obchodu, koruna se stala vnitřně směnitelná, dále byla zavedena restriktivní měnová a rozpočtová politika. Byla provedena privtizace
 • Vysvětli malou a velkou privatizaci a kuponovou metodu privatizace v ČSR.
  • 1)Malá privatizace: týkala se menších provozoven v oblasti obchodu a služeb a nezemědělské výroby.
  • 2) Velká privatizace začala v r. 1992, se zabývala převodem středně velkých a velkých podniků do soukromého vlastnictví
  • 3)Kuponová privatizace: proběhla v letech 1992-1994, představovala rozdělení státního majetku mezi obyvatele prostřednictvím cenných papírů na jméno. Kuponová privatizace proběhla ve dvou vlnách. 2. vlna byla už za samostatné ČR
 • Vysvětli termín tunelování.
 • Kdy došlo k rozpadu ČSR a proč?
  31.12.1993 Politické a ekonomické problémy. Byly zde i některé historické problémy. Bylo to vyústění státoprávní krize.
 • Hospodářská politika ČR po r. 1993
  Mezi hlavní úkoly patřilo udržování stabilního makroekonomického prostředí, mírné inflace, vyrovnaného státního rozpočtu a rovnovážných vnějších ekonomických vztahů. Vnitřní a vnější stabilita spočívala v udržování stabilního měnového kurzu. V roce 1991 byla ČNB zavedena vnitřní směnitelnost koruny a v r. 1995 vnější směnitelnost koruny.

Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:59 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  Komentáře