Dějiny národního hospodářství VIII

VŠB-EkF - logo

Otázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hospodářství 8. část.
Verze PDF.

VIII. Pokus o druhou ekonomickou reformu a její násilné potlačení 1963-1970

Obsah 8. části
 • Jak se promítala ekonomická krize do situace ve společnosti?
  Sílilo sociální napětí a nespokojenost lidí s politickým režimem.
 • Uveď hlavní zásady Šikovy ekonomické reformy.
  • 1)Hospodářský plán bude doplněn o trh, plán bude určovat jen základní směr vývoje
  • 2)Samostatnost podniků se rozšíří natolik, aby mohly podnikat
  • 3)měřítkem úspěchu podniku bude hrubý důchod
  • 4)podniky ponesou zodpovědnost za dobré i špatné hospodaření
 • Jak byla ekonomická reforma let 1965-1968 prosazená v praxi?
  Od roku 1965 se experimentálně zkoušela ve vybraných podnicích. V roce 1966 byla schválena na XII. Sjezdu KSČ, v roce 1968 byla reforma zrušena.
 • Jaký dopad mělo její definitivní schválení na XIII. Sjezdu KSČ?
  Lidé začaly volat po všeobecné demokratizaci života
 • Jaké kroky v hospodářské politice reformu 1965 – 1968 doprovázely?
  Bylo schváleno využití konkurzů při obsazování řídících funkcí podniků a stranické a odborové orgány neměly vliv při jmenování řídících funkcí. Na vedoucí pozice začali být dosazováni odborníci.
 • Společnost se v r. 1967 dala do pohybu – co bylo jejím hlavním požadavkem?
  Demokratizovat socialismus

 • Jak se změnila situace v lednu 1968?
  A. Novotný odstoupil z funkce 1. tajemníka KSČ, do čela se dostal Alexandr Dubček.
 • Co to byl akční program KSČ
  Byl t základní program reformních uvnitř KSČ
 • Které hlavní úkoly obsahoval Akční program KSČ?
  • 1)demokratizovat socialismus
  • 2)provést do konce hospodářskou reformu
 • Co bylo hlavním cílem změn na jaře 1968?
  Mělo dojít k demokratizaci systému, ale i nadále se počítalo s vedoucí úlohou jediné strany, byla však chápána demokratičtěji.

 • Co to bylo Pražské jaro 1968?
  Jaro a léto roku 1968 – rozšířilo se nadšení pro změny, reformu a obrodné hnutí.
 • Co bylo hlavním úkolem XIV. Mimořádného sjezdu KSČ?
  Měl definitivně potvrdit všechny změny, k nimž došlo v průběhu reformního hnutí, jak v politické tak i v ekonomické oblasti.
 • Podle zákona o federaci vznikly dvě republiky, jaké kompetence byly společné?
  Patřily zde otázky celostátního významu: plánování vnějších hospodářských vztahů, vědeckotechnického rozvoje, investiční, zemědělské, měnové, finanční, cenové a sociální politiky, zahraničního obchodu, spojů, a dopravních odvětví, řízení palivoenergetického a metalurgicko-strojírenského komplexu.
 • O co šlo v československé reformě 1968?
  Byl to pokus o přeměnu existující podoby komunistického režimu a o jeho podstatnou úpravu.

 • Proč se období od r. 1969 nazývá normalizací?
  Byl to návrat do poměrů před reformním hnutím. Návrat do normálního stavu
 • Které součásti měl konsolidační hospodářský program po r. 1969?
  • 1)upevnění úlohy stranických orgánů při řízení hospodářství
  • 2)posílení disciplíny
  • 3)urychlená příprava plánu na rok 1970 a 5. pětiletky
  • 4)přesun některých kompetencí na federální orgány
  • 5)protiinflační politika
  • 6)zlepšení bilance zahraničního obchodu
  • 7)rozšíření bytové výstavby

Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:57 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  Komentáře