Dějiny národního hospodářství IV

VŠB-EkF - logo

Otázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 4. část.
Verze PDF.

IV. Státní hospodářská politika

Obsah 4. části
 • Jaký byl zásadní rozdíl v koncepci hospodářské politiky ČSR před a po roce 1925?
  Před 1925 to byla koncepce ekonomického liberalizmu a po 1925 intervencionalismus.
 • Jaké a čí zájmy hájila skupina kolem Živnobanky a jaké agrární kapitál?
  Agrární kapitál hájil zájmy agrární strany, prosazovali uzákonění agrárních cel
 • Jaké byly úkoly K. Engliše po roce 1925?
  Podpora dopravy a elektrifikace

 • Jak vypadala struktura institucí hospodářské politiky v ČSR?
  Ústřední orgánem byla vláda, vládní návrhy schvaloval parlament, vykonavatelem hospodářské politiky byla jednotlivá příslušná ministerstva.
 • Která ministerstva s zabývala hospodářskými otázkami?
  Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností, ministerstvo zemědělství, ministerstvo veřejných prací
 • Jaké zájmové a odborné organizace působily v hospodářské sféře?
  Obchodní a živnostenské komory, zemědělské rady,, dále zájmové a odborné organizace podnikatelů (Ústřední svaz československých průmyslníků)
 • Jaká byla úloha Obchodních a živnostenských komor?
  Vyvíjet činnost, podporující průmyslové, živnostenské, obchodní, zemědělské podnikání v určitém oboru

Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:38 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  Komentáře