Dějiny národního hospodářství III

VŠB-EkF - logo

Otázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 3. část.
Verze PDF.

III. Finance a bankovnictví, průmysl a obchod za 1. republiky

Obsah 3. části
 • Která instituce zastávala úkoly národní banky až do jejího vzniku?
  Bankovní úřad při ministerstvu financí
 • Shrň nejdůležitější události v životě K. Engliše
  Byl 6X ministrem financí, 1927 prosazení daňových zákonů, 1934 guvernér NBČs, byl prvním rektorem na Masarykově univerzitě v Brně
 • Uveď název alespoň 1 publikace K. Engliše
  Velká logika, Finanční věda

 • Jaký byl úkol obchodních akciových bank?
  Zesílení pozic českých obchodních bank
 • Co bylo statutárním orgánem banky?
  Valná hromada akcionářů
 • Které bankovní seskupení v první ČSR pracovala?
  • Kolem Živnostenské banky: Živnostenská banka, Česká eskompní banka a úvěrový ústav, Česká banka
  • Kolem Agrární banky: Anglo-Pragobanka, Moravská banka, Agrární banka
  • Kolem Union Banky: Česká banka Union, Česká průmyslová banka a některé další středněvelké banky
 • Které banky tvořily zájmovou skupinu bank kolem Živnobanky?
  Živnostenská banka, Česká eskompní banka a úvěrový ústav, Česká banka
 • Které banky tvořily zájmovou skupinu, kolem Agrární banky?
  Anglo-Pragobanka, Moravská banka, Agrární banka
 • Popiš orientaci bankovních skupin na investice do jednotlivých odvětví.
 • Kolem Živnostenské banky: převážně těžký průmysl, od poloviny 20. let začala pronikati do lehkého průmyslu a do moderních odvětví (letectví, filmový prům.)
 • Kolem Agrární banky: převážně lehký průmysl, od poloviny 20. let také těžký průmysl
 • Kolem Union Banky: nebyla přesně zaměřena, malé a střední podniky, hlavně německý kapitál
 • Co rozumíme pod pojmem ústavy lidového peněžnictví?
  Spořitelny a všechny druhy veřejnoprávních záložen.
 • Jak pracovaly kampeličky a kdo byl jejich duchovním otcem?
  Duchovním otcem byl F.C. Kampelík. v čele stáli bohatí sedláci, kteří ručili svým majetkem poskytovali drobný úvěr především zemědělcům,
 • Existuje paralela kampeliček s nějakými podobnými peněžními ústavy v zahraničí?
  Německé Reiffeisen
 • Popiš úlohu pojišťoven v systému financí ČSR.
 • Jmenuj alespoň jednu národnostně českou pojišťovnu první ČSR
  Hasičská vzájemná pojišťovna

 • Charakterizuj vývoj průmyslu v ČSR v jednotlivých etapách meziválečného období.
 • Který státní orgán sledoval vývoj průmyslu?
  Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností
 • Jmenuj největší podniky (vždy jeden) ve strojírenství, chemickém průmyslu, železářství a hutnictví a oděvním průmyslu.
  Strojírenství: Škodovy závody; chemický: Explosia; železářství a hutnictví: Vítkovické horní a hutní těžířstvo; oděvní: Mautnerovy textilní závody
 • Jak se dařilo obchodu v jednotlivých etapách meziválečného období v ČSR?
 • Ve kterém období 1. ČSR se stavělo nejvíce obchodních domů?
  Ke konci 20. let 20.stol
 • V období hospodářské krize se objevily nové druhy obchodů – jaké?
  Zastavárny, půjčovny, vetešnictví

Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:35 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  Komentáře