Fotografie


Vytvořil jsem novou weblink sekci Fotografie, kde jsou uvedeny, odkazy na zdroje informací týkající se fotografování a na SW pro zpracování digitální fotografie.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *