Rsync přes nestandardní port


Nastane-li potřeba protlačit rsync přes nestandardní port, lze se s tím vypořádat takto:

rsync -avz -e "ssh -p cisloPortu" uzivatel@vzdalenyServer:/soubor /lokalniCesta/

Zdroj: http://mike-hostetler.com/blog/2007/12/08/rsync-non-standard-ssh-port/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *