Rsync přes nestandardní port

Nastane-li potřeba protlačit rsync přes nestandardní port, lze se s tím vypořádat takto:

rsync -avz -e "ssh -p cisloPortu" uzivatel@vzdalenyServer:/soubor /lokalniCesta/

Zdroj: http://mike-hostetler.com/blog/2007/12/08/rsync-non-standard-ssh-port/

Be Sociable, Share!
    Publikováno 2-9-2016 v 10:21 by Jr · Permalink
    Kategorie: Linux · Tag: ,

    Komentáře