Dějiny národního hospodářství IX

VŠB-EkF - logoOtázky z Tezí k přednáškám předmětu dějiny národního hopodářství 9. část.
Verze PDF.

IX.Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech

Obsah 9. části

1. Hospodářský vývoj v 1. polovině 70. let

 • Vysvětli pojem reálný socialismus
  Měla tím být vyjádřena skutečnost, že ani demokracie v politické oblasti, ani výsledky v hospodářské oblasti nemohou být ideální, situace je těžká a složitá a velkolepé cíle socialistické dokonalosti není možno realizovat v maximální šíři.
 • Charakterizuj dokument poučení…
  Byl to jediný přípustný výklad událostí let 1967 – 1969, byla určená fakta, která se mohla uvádět, reforma byla označena za kontrarevoluci a invaze vojsk jako bratrská internacionální pomoc. Za východisko z této situace byl označena tzv. normalizace
 • Jaké úkoly stanovila pátá pětiletka pro rozvoj čs. Ekonomiky?
  Plán stanovil příznivé tempo hospodářského růstu. Preferoval zefektivnění výroby a usiloval o růst životní úrovně.
 • Charakterizuj sociální politiku v první polovině 70. let
  Stoupl počet předaných bytů, rozšířila se výstavba rodinných domků, osobní spotřeba vykazovala růst, byly zvýšeny rodinné přídavky a půjčky novomanželům, byla prodloužená mateřská dovolená, stoupl i počet automobilů.
 • Jaký byl vztah čs. Ekonomiky k RVHP v nových podmínkách v počátku 70. let
  Byl přijat Komplexní program socialistické ekonomické integrace. Program předpokládal, že se podnětem k těsnější výrobní specializaci stanou přímé vztahy.

  2. Zpomalení ve 2. polovině 70. let

 • Jaké byly vnější okolnosti plnění 6. pětiletky?
  Bylo nastaveno menší tempo růstu. Byly vyčerpány extenzívní zdroje hospodářského růstu. Bylo nutno čelit cenové explozi ve světě. Zahraničně obchodní vztahy byly nepružné.
 • Jak fungovala v období druhé poloviny 70. let čs. ekonomika?
  Byl vytvořen uzavřený hospodářský systém, vyráběl se co nejširší sortiment.
 • Jakou úlohu sehrála Charta 77 v životě Československa?
  Bylo to neformální otevřené sdružení lidí, kteří se zasazovali o respektování lidských práv u nás i ve světě.

  3. Nástup dalších pokusů o reformy v 80. letech

 • Jaké dopady měla zpomalující se ekonomika 80. let na společnost?
  Sílila nespokojenost obyvatelstva, zhoršoval se zdravotní stav obyvatelstva, rostla šedá ekonomika, podplácelo se.
 • Charakterizuj podmínky, ve kterých se plnila 7. pětiletka.
  Druhý ropný šok,v RVHP sílily desintegrační tendence, klesající úroveň čs. výrobků, rostla nespokojenost obyvatelstva, byla špatná ekologická situace, narůstala šedá ekonomika – kradlo se.
 • Jak vypadal pokus o další reformu Soubor opatření…?
  Nezdařila se a nebyla vůle jej vůbec uvést do života.
 • Jaká byla role tzv. Šedé ekonomiky v ČSR?
  Stále narůstala, odcizoval se majetek, podplácelo se, šidil se spotřebitel

  4. Perestrojka a její důsledky

 • Co bylo hlavní tezí perestrojky?
  Spojení socialismu a demokracie, potřeba urychlení ekonomického a sociálního vývoje, musí být změněna celá soustava společenských a politických vztahů.
 • Jaká byla v koncepci přestavby role demokratizace?
  Měla se stát zárukou nezvratnosti procesu přestavby
 • Co patřilo podle koncepce přestavby k prioritám ekonomického procesu?
  K prioritám patřilo: podpora vědeckotechnického pokroku, zvýraznění funkce sociální sféry, ústup od centrálního plánování, decentralizace rozhodování, samofinancování podniků, aktivní reakce na poptávku podniků.
 • Jaká byla reakce na perestrojku v Československu?
  ČSR přijalo perestrojku zdrženlivě s nedůvěrou k politickým změnám.


Be Sociable, Share!
  Publikováno 28-8-2006 v 15:58 by Jr · Permalink
  Kategorie: VŠB · Tag: 

  9 komentářů

  Odběr komentářů přes RSS

  1. Napsal pros and cons of hmo
   v 17.5.2017 v 16:57
   Permalink

   Jeg liker bloggen din kjempe godt, synes at du er veldig flink Avin, Stå på.Det som er spesiell og annerledes med bloggen din er at du skriver om mange forskjellige ting og det liker jeg innmari godt, man blir ikke lei av å lese fordi for hver gang så er det en eller annet ting som er veldig spennende

  2. Napsal agario hack coins android
   v 20.4.2017 v 21:10
   Permalink

   An further issue can be that games are normally serious anyway with the primary give attention to learning rather than entertainment. Although, there’s a great entertainment feature to hold your son’s or children engaged, every single game is frequently designed to work on a unique experience as well as programs, such since mathematics or even scientific exercises. Thanks to your posting.

  3. Napsal cheap first car to insure uk
   v 15.3.2017 v 10:46
   Permalink

   beppi 4  1ist die “Alte” aus Bayreuth? Hatte mal eine Freundin die hat auch immer so gelangweilt aus dem Fenster geguckt – und die war aus Bayreuth!

  4. Napsal http://www.exemcor.com/
   v 15.2.2017 v 18:58
   Permalink

   Excited to read this review as we love the Tambu Lounge and Kona Cafe. We’ve been to Ohana for breakfast–it’s one of my favorites. We’ll be hitting this for dinner in April with a group of friends and I’m glad to read that the meal was enjoyable. We’ve avoided it for a long time because we don’t like “well done” anything. Waiters at WDW sometimes look at us strangely when we order pork medium to medium rare.

  5. Napsal führerschein kredit trotz hartz 4
   v 28.1.2017 v 21:40
   Permalink

   José Geraldo disse:Tentei os dois caminhos para o download anunciado do livro…VEJA SÓ AS “RESPOSTAS” QUE ACHEI:COM RELAÇÃO AO MEDIAFIRE:retirado “do ar” por ter quebrado as regras do site…SOBRE O MEGAUPLOAD:literalmente processado por uma Corte Distrital, por VÁRIOS CRIMES, tais como “conspiração”… “violação de direitos autorais”…E AGORA?

  6. Napsal http://www./
   v 24.11.2016 v 14:48
   Permalink

   I like your hair as it is now, it looks very thick and healthy! Of course I had my hair permed in the 80's, but with the addition of pink and purple streaks! Do you know that In Wear is a Danish brand? It still exists and can be bought from House of Fraser. Although it rains a lot your garden doesn't seem to mind – it looks fantastic! A great back drop for your outfit. I love your tights, and even if it's out of season you look great with the boots on too.

  7. Napsal kreditkarte dispositionskredit
   v 19.10.2016 v 18:15
   Permalink

   evom disse:Olá Karine,Essa é sua opinião e assim como você teve o direito de expressa-la aqui, eu tenho o direto de escrever o que penso. Essa não é uma opinião só minha. Aliás, muita gente que entende o mínimo de esporte também concorda que Foz do Iguaçu não é o melhor lugar para os X-Games no Brasil. Obrigado por acessar o blog.Abs!

  8. Napsal http://medicationsabc.info/
   v 10.8.2016 v 16:41
   Permalink

   Can you see Santa yet Gracie?Hmm, those geese just made us realise we haven’t seen any yet. There are several hundred Canada Geese that live down on the marshes and they usually arrive by the middle of November. Some stay all year round and we haven’t seen them either. Maybe the weather has been too cold and wet for them also!

  9. Napsal Janay
   v 24.7.2016 v 09:52
   Permalink

   At last! Someone who untdesdanrs! Thanks for posting!

  Odběr komentářů přes RSS

  Komentáře